Nina Razboršek 11. aprila, 2024

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Svet Krajevne skupnosti Laporje

 R A Z P I S U J E

zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Laporje za leto 2024.

 Krajevna skupnost Laporje objavlja razpis za podelitev priznanj zaslužnim krajankam in krajanom, ki so s svojim delovanjem in dosežki prispevali k razvoju, napredku in ugledu naše skupnosti.  Priznanje lahko prejmejo krajani ali društva KS Laporje za:

  1. Prispevek k razvoju in napredku KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so s svojimi idejami, iniciativami ali vodenjem projektov prispevali k razvoju in napredku Krajevne skupnosti Laporje.
  2. Večletno aktivno delo v KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so se več let aktivno vključevali v dejavnosti krajevne skupnosti in s svojim neprekinjenim delovanjem pomembno vplivali na skupnost.
  3. Izredni rezultati v širši družbeni skupnosti: Za krajanke in krajane/društva, ki so dosegli izredne rezultate na kateremkoli področju, ki pozitivno vpliva na širšo družbeno skupnost.
  4. Izredni dosežki na različnih področjih: Za izjemne dosežke na športnem, kulturnem, strokovnem, znanstvenem, umetniškem, humanitarnem ali organizacijskem področju.

 Kriteriji za nominacijo:

  • Kandidat mora biti krajan KS Laporje.
  • Društva so pravno registrirana in imajo sedež v Krajevni skupnosti Laporje..
  • Predlog mora vključevati opis dosežkov in delovanja nominiranca/društva.
  • Predloge lahko podajo posamezniki, društva, organizacije ali institucije.

 Postopek oddaje predlogov:

Predloge z ustrezno dokumentacijo in utemeljitvijo pošljite na naslov: Krajevna skupnost Laporje, Laporje 56, 2318 Laporje.

 Rok za oddajo predlogov:

Vsi predlogi morajo biti oddani najkasneje do 25. aprila 2024.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 040 209 525.

Podelitev priznanj bo potekala na slovesnosti ob prazniku Krajevne skupnosti, datum bo naknadno sporočen.

Veselimo se vaših predlogov in priložnosti, da skupaj praznujemo izjemne dosežke naših krajanov.

 Predsednik KS Laporje,

Štefan Otorepec

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja