Category: Razpis

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V SKLOPU PRAZNOVANJA KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS LAPORJE

 1. Uvod

Krajevna skupnost Laporje (v nadaljevanju: organizator) objavlja razpis za sofinanciranje dogodkov, ki bodo potekali v okviru praznovanja krajevnega praznika. Namen razpisa je spodbujanje in podpora aktivnostim, ki prispevajo k bogatitvi kulturnega, športnega in družabnega življenja v Krajevni skupnosti Laporje.

 1. Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo vsa registrirana društva in organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti Laporje in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • So pravno registrirane in imajo sedež v Krajevni skupnosti Laporje.
 • Njihova predlagana aktivnost ali dogodek je odprt za širšo javnost in prispeva k praznovanju krajevnega praznika.
 • Aktivnost ali dogodek se izvaja v času praznovanja krajevnega praznika.
 1. Merila za izbor

Pri izboru projektov za sofinanciranje bodo upoštevana naslednja merila:

 • Inovativnost in originalnost projekta.
 • Prispevek projekta k promociji in ugledu Krajevne skupnosti Laporje.
 • Vključevanje različnih ciljnih skupin (otroci, mladina, starejši).
 • Predvidena udeležba in obseg vpliva na lokalno skupnost.
 1. Višina in obseg sofinanciranja

Razdelitev sredstev bo odvisna od števila prijavljenih in izbranih projektov ter od skupnega zneska zahtevanih sredstev.

 1. Rok in način prijave

Prijave morajo biti oddane do 25. 4. 2024 na naslov KS Laporje, Laporje 56, 2318 Laporje. Prijavni obrazec mora vključevati:

 • Ime in kontaktne informacije prijavitelja.
 • Opis projekta, vključno s cilji, ciljnimi skupinami in predvidenim proračunom.
 • Časovni načrt izvedbe projekta.
 1. Postopek izbora in obveščanja

O izboru projektov bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 20. 5. 2024. O odločitvi organizatorja ni možna pritožba. Izbrani projekti bodo sredstva prejeli pod pogoji, določenimi v pogodbi o sofinanciranju.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na 040 209 525.

Veselimo se vaših inovativnih predlogov in skupnega praznovanja krajevnega praznika.

Predsednik KS Laporje,

Štefan Otorepec

Read More

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Svet Krajevne skupnosti Laporje

 R A Z P I S U J E

zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Laporje za leto 2024.

 Krajevna skupnost Laporje objavlja razpis za podelitev priznanj zaslužnim krajankam in krajanom, ki so s svojim delovanjem in dosežki prispevali k razvoju, napredku in ugledu naše skupnosti.  Priznanje lahko prejmejo krajani ali društva KS Laporje za:

 1. Prispevek k razvoju in napredku KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so s svojimi idejami, iniciativami ali vodenjem projektov prispevali k razvoju in napredku Krajevne skupnosti Laporje.
 2. Večletno aktivno delo v KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so se več let aktivno vključevali v dejavnosti krajevne skupnosti in s svojim neprekinjenim delovanjem pomembno vplivali na skupnost.
 3. Izredni rezultati v širši družbeni skupnosti: Za krajanke in krajane/društva, ki so dosegli izredne rezultate na kateremkoli področju, ki pozitivno vpliva na širšo družbeno skupnost.
 4. Izredni dosežki na različnih področjih: Za izjemne dosežke na športnem, kulturnem, strokovnem, znanstvenem, umetniškem, humanitarnem ali organizacijskem področju.

 Kriteriji za nominacijo:

 • Kandidat mora biti krajan KS Laporje.
 • Društva so pravno registrirana in imajo sedež v Krajevni skupnosti Laporje..
 • Predlog mora vključevati opis dosežkov in delovanja nominiranca/društva.
 • Predloge lahko podajo posamezniki, društva, organizacije ali institucije.

 Postopek oddaje predlogov:

Predloge z ustrezno dokumentacijo in utemeljitvijo pošljite na naslov: Krajevna skupnost Laporje, Laporje 56, 2318 Laporje.

 Rok za oddajo predlogov:

Vsi predlogi morajo biti oddani najkasneje do 25. aprila 2024.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 040 209 525.

Podelitev priznanj bo potekala na slovesnosti ob prazniku Krajevne skupnosti, datum bo naknadno sporočen.

Veselimo se vaših predlogov in priložnosti, da skupaj praznujemo izjemne dosežke naših krajanov.

 Predsednik KS Laporje,

Štefan Otorepec

 

Read More