Category: Svet KS Laporje

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Svet Krajevne skupnosti Laporje

 R A Z P I S U J E

zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Laporje za leto 2024.

 Krajevna skupnost Laporje objavlja razpis za podelitev priznanj zaslužnim krajankam in krajanom, ki so s svojim delovanjem in dosežki prispevali k razvoju, napredku in ugledu naše skupnosti.  Priznanje lahko prejmejo krajani ali društva KS Laporje za:

  1. Prispevek k razvoju in napredku KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so s svojimi idejami, iniciativami ali vodenjem projektov prispevali k razvoju in napredku Krajevne skupnosti Laporje.
  2. Večletno aktivno delo v KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so se več let aktivno vključevali v dejavnosti krajevne skupnosti in s svojim neprekinjenim delovanjem pomembno vplivali na skupnost.
  3. Izredni rezultati v širši družbeni skupnosti: Za krajanke in krajane/društva, ki so dosegli izredne rezultate na kateremkoli področju, ki pozitivno vpliva na širšo družbeno skupnost.
  4. Izredni dosežki na različnih področjih: Za izjemne dosežke na športnem, kulturnem, strokovnem, znanstvenem, umetniškem, humanitarnem ali organizacijskem področju.

 Kriteriji za nominacijo:

  • Kandidat mora biti krajan KS Laporje.
  • Društva so pravno registrirana in imajo sedež v Krajevni skupnosti Laporje..
  • Predlog mora vključevati opis dosežkov in delovanja nominiranca/društva.
  • Predloge lahko podajo posamezniki, društva, organizacije ali institucije.

 Postopek oddaje predlogov:

Predloge z ustrezno dokumentacijo in utemeljitvijo pošljite na naslov: Krajevna skupnost Laporje, Laporje 56, 2318 Laporje.

 Rok za oddajo predlogov:

Vsi predlogi morajo biti oddani najkasneje do 25. aprila 2024.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 040 209 525.

Podelitev priznanj bo potekala na slovesnosti ob prazniku Krajevne skupnosti, datum bo naknadno sporočen.

Veselimo se vaših predlogov in priložnosti, da skupaj praznujemo izjemne dosežke naših krajanov.

 Predsednik KS Laporje,

Štefan Otorepec

 

Read More
1 (1)

Ureditev začasnega parkirišča pri pokopališču v Laporju: Korak naprej v razvoju Krajevne skupnosti

V živahnem utripu krajevne skupnosti Laporje so člani sveta krajevne skupnosti (KS) skupaj s predsednikom KS nedavno obiskali pokopališče v Laporju, kjer so se posvetili pregledu lokacije za ureditev začasnega parkirišča. S tem obiskom so izkazali skrb za infrastrukturni razvoj in izboljšanje življenjskih pogojev v kraju. Trenutno parkirišče, ki služi obiskovalcem pokopališča, je zaradi omejene kapacitete postalo premajhno in ne zadostuje več potrebam skupnosti.

Razširitev parkirišča se je pokazala kot nujna, še posebej v luči načrtov za ureditev nove ceste ob obstoječem parkirišču, ki bi še dodatno zmanjšala razpoložljiv prostor za parkiranje. Ta problematika ne le da otežuje dostop do pokopališča, ampak tudi zmanjšuje funkcionalnost in estetiko območja. V zavedanju pomena celovite ureditve so člani KS Laporje zato razmišljali o učinkovitih rešitvah, ki bi koristile celotni skupnosti.

Zavedajoč se finančnih omejitev, s katerimi se sooča krajevna skupnost, so člani sveta izrazili upanje na sofinanciranje projekta s strani občine. Predvidena višina sofinanciranja znaša 15 tisoč evrov, kar bi skupnosti omogočilo realizacijo naložbe, ki je brez podpore občine ne bi bilo mogoče izvesti. Krajevna skupnost se tako zanaša na pozitiven odziv in finančno podporo občine, da lahko nadaljuje s tem pomembnim projektom.

Da bi projekt začasnega parkirišča uspešno stekel, bo KS Laporje pristopila k popisu del in pripravi natančnih načrtov. Naslednji korak bo obisk župana in predstavitev investicijske vrednosti naložbe. S tem bodo člani KS in predsednik poskušali zagotoviti vso potrebno podporo za hitro in učinkovito izvedbo del.

Cilj krajevne skupnosti je, da se z deli zaključi pred praznovanjem krajevnega praznika, ki bo v juniju. To bi bilo simbolno dejanje, ki bi skupnosti prineslo dodatno zadovoljstvo in ponos, saj bi s skupnimi močmi uspeli izboljšati infrastrukturo in kakovost bivanja v Laporju.

Projekt ureditve začasnega parkirišča pri pokopališču v Laporju je primer kako skupne prizadevanja, sodelovanje med krajevno skupnostjo in občino ter usmerjena naložba lahko privedejo do konkretnih izboljšav v lokalnem okolju. S tem se ne samo odgovarja na trenutne potrebe skupnosti, ampak se tudi gradi temelje za bolj urejeno in prijazno življenjsko okolje v prihodnosti. (N. R.) 

 

Read More
429651310_441437618216097_5818586706653325330_n

Prikaz rezi sadnega drevja

 

Turistično društvo Laporje vabi na prikaz rezi sadnega drevja pod vodstvom Uroša Kavklerja.

Dobimo se v soboto, 9. marca 2024, ob 10.00 v sadovnjaku Marka Bračiča na naslovu Hošnica 8a.

Vabljeni vsi, ki bi se radi naučili pravilno obrezovati sadno drevje!

Read More
20231220_201537

Zaključek leta KS Laporje

Kljub pičlim finančnim sredstvom s katerimi je letos razpolagala laporska krajevna skupnost, kot mnoga v naši občini, so poskrbeli za najnujnejša dela, predvsem za krpanje cest. KS je pač morala varčevati na vseh področjih, kot so ugotavljali na zadnjem srečanju. Zadnja seja KS Laporje je potekala v dobrem vzdušju, kljub temu da po krajih niso bile realizirane številne aktivnosti, kot se je to odvijalo v prejšnjih letih ‘debelih krav’. Letos jim je uspelo asfaltirati le dobrih 50 metrov ceste v središču Laporja, do farne cerkve. Poleg nujnih komunalnih del jim je uspelo le še zakrpati nekaj cest. Ostali planirani projekti pa bodo morali počakati. Člani sveta KS pa so se strinjali, da bo v prihodnjem letu prioriteta ureditev parkirnega prostora ob pokopališču. S tem problemom se v Laporju ukvarjajo že več mandatov, pa jim še vedno ni uspelo pridobitev zemljišča za ta namen. Krajani pa negodujejo zaradi omejenega parkirišča. Nujna je tudi obnova mnogih cest, še posebej na Razgorju in Kočnem. Ostane jim samo upanje za pridobitev sredstev s strani občine Slovenska Bistrica, kjer pa se prav tako ubadajo s pomanjkanjem sredstev, kot je predstavil predsednik KS, Štefan Otorepec. Pohvalno je tudi, da svet KS deluje konstruktivno za razvoj svojega kraja kljub vse težjim časom. (Avtor: Marjan Mally)

Read More