POHOD1

ŠD Križni Vrh: Velikonočni pohod privabil veliko pohodnikov

Člani Športnega društva Križni Vrh so na velikonočni ponedeljek organizirali prvi letošnji pohod, ki je bil dolg nekaj več kot 10 km. Kljub vetrovnemu vremenu so uživali v prijetnih temperaturah, medtem ko so sončni žarki skozi meglico saharskega peska našli pot do njih.

Organizatorji so izrazili zadovoljstvo nad udeležbo mlajših članov društva, ki so s svojo mladostno energijo prispevali dodaten zagon na poti do zastavljenega cilja. Pozdravili so tudi udeležence iz drugih občin, kot so Poljčane in Maribor, kar je imelo velik pomen za društvo.

Udeleženci so uživali v obilici okusnih jedi in napitkov, prav tako pa so bili pohvaljeni za kulturno obnašanje v naravi, za kar se organizatorji zahvaljujejo vsem prisotnim.

Posebna zahvala pa gre družini Babič, ki je odprla vrata svoje obsežne zbirke šivalnih strojev, v kateri se nahaja več kot 400 naprav. Iz te zbirke se lahko naučimo, da vstrajnost, predanost in srčnost prinašajo osupljive rezultate. Kot primer vzajemne koeksistence pod eno streho je izpostavljeno, kako raznolikost naprav s svojimi unikatnimi “imeni in priimki” soustvarja edinstveno skupnost. Družini Babič gre zahvala za prijazne besede, postrežbo in možnost ogleda zbirke.

V upanju, da se bodo prihodnjih dogodkov udeležili tudi tisti, ki menijo, da se v njihovem kraju nič ne dogaja, kolektiv ŠD Križni Vrh izreka prijazen pozdrav. (Vir: https://www.facebook.com/Sportno.drustvo.kv?locale=sl_SI) 

Read More

RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DOGODKOV V SKLOPU PRAZNOVANJA KRAJEVNEGA PRAZNIKA KS LAPORJE

 1. Uvod

Krajevna skupnost Laporje (v nadaljevanju: organizator) objavlja razpis za sofinanciranje dogodkov, ki bodo potekali v okviru praznovanja krajevnega praznika. Namen razpisa je spodbujanje in podpora aktivnostim, ki prispevajo k bogatitvi kulturnega, športnega in družabnega življenja v Krajevni skupnosti Laporje.

 1. Pogoji za prijavo

Na razpis se lahko prijavijo vsa registrirana društva in organizacije, ki delujejo na območju Krajevne skupnosti Laporje in izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • So pravno registrirane in imajo sedež v Krajevni skupnosti Laporje.
 • Njihova predlagana aktivnost ali dogodek je odprt za širšo javnost in prispeva k praznovanju krajevnega praznika.
 • Aktivnost ali dogodek se izvaja v času praznovanja krajevnega praznika.
 1. Merila za izbor

Pri izboru projektov za sofinanciranje bodo upoštevana naslednja merila:

 • Inovativnost in originalnost projekta.
 • Prispevek projekta k promociji in ugledu Krajevne skupnosti Laporje.
 • Vključevanje različnih ciljnih skupin (otroci, mladina, starejši).
 • Predvidena udeležba in obseg vpliva na lokalno skupnost.
 1. Višina in obseg sofinanciranja

Razdelitev sredstev bo odvisna od števila prijavljenih in izbranih projektov ter od skupnega zneska zahtevanih sredstev.

 1. Rok in način prijave

Prijave morajo biti oddane do 25. 4. 2024 na naslov KS Laporje, Laporje 56, 2318 Laporje. Prijavni obrazec mora vključevati:

 • Ime in kontaktne informacije prijavitelja.
 • Opis projekta, vključno s cilji, ciljnimi skupinami in predvidenim proračunom.
 • Časovni načrt izvedbe projekta.
 1. Postopek izbora in obveščanja

O izboru projektov bodo prijavitelji obveščeni najkasneje do 20. 5. 2024. O odločitvi organizatorja ni možna pritožba. Izbrani projekti bodo sredstva prejeli pod pogoji, določenimi v pogodbi o sofinanciranju.

Za dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na 040 209 525.

Veselimo se vaših inovativnih predlogov in skupnega praznovanja krajevnega praznika.

Predsednik KS Laporje,

Štefan Otorepec

Read More

Razpis za prejemnike nagrad in priznanj 2024

Svet Krajevne skupnosti Laporje

 R A Z P I S U J E

zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Laporje za leto 2024.

 Krajevna skupnost Laporje objavlja razpis za podelitev priznanj zaslužnim krajankam in krajanom, ki so s svojim delovanjem in dosežki prispevali k razvoju, napredku in ugledu naše skupnosti.  Priznanje lahko prejmejo krajani ali društva KS Laporje za:

 1. Prispevek k razvoju in napredku KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so s svojimi idejami, iniciativami ali vodenjem projektov prispevali k razvoju in napredku Krajevne skupnosti Laporje.
 2. Večletno aktivno delo v KS Laporje: Za posameznike/društva, ki so se več let aktivno vključevali v dejavnosti krajevne skupnosti in s svojim neprekinjenim delovanjem pomembno vplivali na skupnost.
 3. Izredni rezultati v širši družbeni skupnosti: Za krajanke in krajane/društva, ki so dosegli izredne rezultate na kateremkoli področju, ki pozitivno vpliva na širšo družbeno skupnost.
 4. Izredni dosežki na različnih področjih: Za izjemne dosežke na športnem, kulturnem, strokovnem, znanstvenem, umetniškem, humanitarnem ali organizacijskem področju.

 Kriteriji za nominacijo:

 • Kandidat mora biti krajan KS Laporje.
 • Društva so pravno registrirana in imajo sedež v Krajevni skupnosti Laporje..
 • Predlog mora vključevati opis dosežkov in delovanja nominiranca/društva.
 • Predloge lahko podajo posamezniki, društva, organizacije ali institucije.

 Postopek oddaje predlogov:

Predloge z ustrezno dokumentacijo in utemeljitvijo pošljite na naslov: Krajevna skupnost Laporje, Laporje 56, 2318 Laporje.

 Rok za oddajo predlogov:

Vsi predlogi morajo biti oddani najkasneje do 25. aprila 2024.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na telefonsko številko 040 209 525.

Podelitev priznanj bo potekala na slovesnosti ob prazniku Krajevne skupnosti, datum bo naknadno sporočen.

Veselimo se vaših predlogov in priložnosti, da skupaj praznujemo izjemne dosežke naših krajanov.

 Predsednik KS Laporje,

Štefan Otorepec

 

Read More
1 (2)

12. zbor članov laporskega turističnega društva

Napredek je v društvenem povezovanju

Turistično društvo Laporje se ponaša z društveno aktivnostjo, njihova odlika pa je pomladek. Zbora, ki je bil 15. marca 2024 v prostorih PGD Laporje, se je udeležilo kar 40 članov, kar je več kot polovica. Le redka društva se lahko pohvalijo s takšno udeležbo.

Po uvodnem kulturnem programu se je predstavil pomladek društva, ki je prispeval svojo raziskovalno nalogo. Mladi so presenetili s svojimi kulinaričnimi izdelki, ki so jih razdelili med občinstvo. Predsednica društva, Veronika Krajnc je predstavila aktivnosti društva v minulem letu, kjer gre posebej izpostaviti delo s pomladkom, sodelovanje na prireditvi Podobe bistriških domačij, Vasi se predstavijo, ekskurzija in še mnoge tradicionalne dejavnosti.

Na zboru so izvedli nadomestne volitve, kjer so izvolili v UO Vesno Sagadin, ki je nadomestila Uroša Kavklerja, kateri je odstopil na lastno željo.

Po predstavitvi programa  in poziv predsednice društva za večjo meddruštveno povezanost kraja, so pozdravili delovanje društva Leopold Turk, predstavnik občinske zveze TD Slovenska Bistrica, Štefan Otorepec, predsednik KS Laporje, Natalija Koprivnik, ravnateljica OŠ Laporje in še nekateri člani društev, med katerimi je največ pozornosti vzbudil predstavnik PGD Laporje z izjavo, da njihovo društvo daje brezplačno na   razpolago dvorano. Srečanje so zaključili ob tradicionalni pogostitvi in prijetnem druženju. (Marjan Mally)

 

Read More
SMETI CHAT

Čistilna akcija v KS Laporje

Spoštovani krajani in krajanke Krajevne skupnosti Laporje,

Turistično društvo Laporje z veseljem napoveduje organizacijo čistilne akcije, ki bo potekala v soboto, 6. aprila 2024. Z vašo pomočjo želimo naše kraje narediti še lepše in čistejše. Akcija se bo osredotočila na čiščenje javnih površin, cest in jarkov v naši skupnosti.

Kako se lahko vključite?

Za sodelovanje v čistilni akciji ni potrebna predhodna prijava. Vsi, ki bi radi prispevali k bolj čisti in zdravi skupnosti, se lahko obrnete na svoj vaški odbor, kjer boste prejeli vse potrebne informacije, rokavice in vreče za smeti.

Pomembno obvestilo:

 • Čistilna akcija ni namenjena čiščenju privatnih zemljišč niti zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Osredotočili se bomo na čiščenje javnih površin, kar vključuje odstranjevanje odpadkov s cest in iz jarkov.
 • V primeru, da med čiščenjem naletite na nevarne odpadke, kot so uporabljene igle, azbestne plošče ali kaj podobnega, je pomembno, da tega ne poskušate odstranjevati sami. Prosimo vas, da takoj obvestite Komunalo Slovenska Bistrica, ki bo poskrbela za varno odstranitev nevarnih materialov.

Z vašo pomočjo lahko naredimo veliko razliko! Čistilna akcija predstavlja priložnost, da skupaj prispevamo k ohranjanju čistega in zdravega okolja za nas vse. Zato vabimo vsakega izmed vas, da se nam pridruži v tej pomembni pobudi.

Za dodatne informacije lahko kontaktirate Turistično društvo Laporje ali vaš vaški odbor.

Veselimo se vaše udeležbe in skupnih prizadevanj za čistejšo KS Laporje!

Read More
1 (1)

Ureditev začasnega parkirišča pri pokopališču v Laporju: Korak naprej v razvoju Krajevne skupnosti

V živahnem utripu krajevne skupnosti Laporje so člani sveta krajevne skupnosti (KS) skupaj s predsednikom KS nedavno obiskali pokopališče v Laporju, kjer so se posvetili pregledu lokacije za ureditev začasnega parkirišča. S tem obiskom so izkazali skrb za infrastrukturni razvoj in izboljšanje življenjskih pogojev v kraju. Trenutno parkirišče, ki služi obiskovalcem pokopališča, je zaradi omejene kapacitete postalo premajhno in ne zadostuje več potrebam skupnosti.

Razširitev parkirišča se je pokazala kot nujna, še posebej v luči načrtov za ureditev nove ceste ob obstoječem parkirišču, ki bi še dodatno zmanjšala razpoložljiv prostor za parkiranje. Ta problematika ne le da otežuje dostop do pokopališča, ampak tudi zmanjšuje funkcionalnost in estetiko območja. V zavedanju pomena celovite ureditve so člani KS Laporje zato razmišljali o učinkovitih rešitvah, ki bi koristile celotni skupnosti.

Zavedajoč se finančnih omejitev, s katerimi se sooča krajevna skupnost, so člani sveta izrazili upanje na sofinanciranje projekta s strani občine. Predvidena višina sofinanciranja znaša 15 tisoč evrov, kar bi skupnosti omogočilo realizacijo naložbe, ki je brez podpore občine ne bi bilo mogoče izvesti. Krajevna skupnost se tako zanaša na pozitiven odziv in finančno podporo občine, da lahko nadaljuje s tem pomembnim projektom.

Da bi projekt začasnega parkirišča uspešno stekel, bo KS Laporje pristopila k popisu del in pripravi natančnih načrtov. Naslednji korak bo obisk župana in predstavitev investicijske vrednosti naložbe. S tem bodo člani KS in predsednik poskušali zagotoviti vso potrebno podporo za hitro in učinkovito izvedbo del.

Cilj krajevne skupnosti je, da se z deli zaključi pred praznovanjem krajevnega praznika, ki bo v juniju. To bi bilo simbolno dejanje, ki bi skupnosti prineslo dodatno zadovoljstvo in ponos, saj bi s skupnimi močmi uspeli izboljšati infrastrukturo in kakovost bivanja v Laporju.

Projekt ureditve začasnega parkirišča pri pokopališču v Laporju je primer kako skupne prizadevanja, sodelovanje med krajevno skupnostjo in občino ter usmerjena naložba lahko privedejo do konkretnih izboljšav v lokalnem okolju. S tem se ne samo odgovarja na trenutne potrebe skupnosti, ampak se tudi gradi temelje za bolj urejeno in prijazno življenjsko okolje v prihodnosti. (N. R.) 

 

Read More
20240131_165937

Laporje: Obnova večstanovanjske zgradbe

Januarja je bil v sejni sobi KS Laporje sestanek etažnih lastnikov večstanovanjske zgradbe na naslovu Laporje 56, saj želijo na KS Laporje pristopiti k obnovi.  Če želijo pristopiti k obnovi, so morali najprej izbrati upravljalca zgradbe. Na sestanku so bili predsednik KS Laporje Štefan Otorepec, podpredsednik KS Laporje Zoran Košič, Maja Lončarič, Brigita Iršič in predstavnik podjetja Ibis upravljanje d.o.o. Matej Milanovič. Sestanka pa se niso udeležili predstavnik JKP Slovenska Bistrica, pošte Slovenija in Občine Slovenska Bistrica. 

Predsednik KS Laporje Štefan Otorepec je sestanek začel s predstavitvijo razlogov za izbiro upravljavca večstanovanjske stavbe na naslovu Laporje 56. Poudaril je, da je izbira upravljavca nujna, če želijo pristopiti k obnovi te zgradbe. Celotna zgradba namreč vidno propada. Popraviti je treba streho, narediti novo fasado in zamenjati okna. Vseeno pa so se na sestanku prisotni etažni lastniki strinjali, da je najbolj nujno treba sanirati streho. Podjetje Ibis upravljanje d.o.o. je pripravilo ponudbo za upravljanje, ki so jo na KS Laporje že pred sestankom poslali vsem etažnim lastnikom. Kot je bilo na sestanku povedano, so se etažni lastniki z izbiro upravljalca strinjali. Zato so podpisali dokument, s katerim so za upravnika večstanovanjske stavbe na naslovu Laporje 56, številka stavbe 65, k.o. 769 – Laporje, določili družbo Ibis upravljanje d.o.o., Partizanska cesta 13a, Maribor.

V nadaljevanju sestanka je predstavnik družbe Matej Milanovič zbrane obvestil, da za lažjo izvedbo podpisa pogodbe z upravljavcem, določijo za podpisnika pogodbe samo enega izmed etažnih lastnikov. Po krajši razpravi so za podpisnika imenovali predsednika KS Laporje Štefana Otorepca. S tem so se strinjali tudi svetniki KS Laporje, ki so na dopisni seji sprejeli sklep o tem imenovanju.

Matej Milanovič je na sestanku dejal, da bo listino za imenovanje družbe Ibis za upravljalca, poslal tudi ostalim etažnim lastnikom, ki na sestanku niso bili prisotni. Ko bodo vsi podpisali, bo Štefan Otorepec v imenu vseh podpisal pogodbo o upravljanju. Nato bodo v družbi Ibis pridobili tri ponudbe za sanacijo strehe. Ko bodo ponudbe pridobljene, bo sledil nov sestanek, kjer bodo skupaj izbrali najugodnejšega izvajalca del. (N. R.) 

Read More
1

Po laporski pohodniški poti

V Laporju so leta 2015 označili svojo pohodniško pot okoli svoje krajevne skupnosti. Prehodili so jo že številni pohodniki in planinci in spoznali lepote kraja. Ob vstopu v novo leto se je na pot podala skupina tridesetih planincev in pohodnikov iz Laporja, Poljčan, Makol in Slovenske Bistrice. Prehodili so vzhodni del LPP. Na poti sta jih ustavila zakonca Poslek, končali pa so v Klemenčevi kleti, kjer sta jih pogostila Darja in Karli Kavkler. Pohodniki so bili navdušeni nad laporsko prijaznostjo in lepoto vinorodnih krajev. (Marjan Mally)

Read More
IMG_20231221_170937

Decembrski pohod

Decembra so v Športnem društvu Križni Vrh organizirali nočni pohod iz 

Križnega Vrha do Kočnega in nazaj. Nekaj deset pohodnikov je prehodilo enajst kilometrov. Pot jih je vodila proti Laporju, do Kočnega ob Ložnici, kjer so se ustavili pri družini Rak. Ogledali so si njihovo dobro premišljeno in načrtovano božično-novoletno okrasitev objektov, se okrepčali s sladicami in pijačo. Nato so se skozi Hošnico vrnili nazaj do brunarice Športnega društva Križni Vrh, kjer so se okrepčali še z krofi, potico in kuhanim vinom. (N. R.)

  

Read More