Osnovni podatki:
Število prebivalcev: cca 1.714
Krajevna skupnost Laporje (VE1-5) vključuje naselja:

 • Dolgi Vrh
 • Drumlažno
 • Hošnica
 • Ješovec
 • Kočno ob Ložnici
 • Križni Vrh
 • Laporje
 • Levič
 • Razgor pri Žabljeku
 • Vrhole pri Laporju
 • Zgornja Brežnica
 •  Žabljek
Naslov:
Laporje 56, 2318 Laporje
Predsednik:
Štefan Otorepec
Telefon:
02/ 802 59 33
Mobilni telefon:
040 209 525
Identifikacijska številka:
SI 46631569
Matična številka:
5020891
Šifra dejavnosti:
75.110
Klasifikacijska številka:
84 60 3
Transakcijski račun:
01313-6450846071

Uradne ure:
Vsako sredo od 17. do 18. ure